این هواشناسی مستقل است

نقشهای هشت ماهه بارش نیمکره شمالی

نویسنده :علیرضا دادگر
نوشته شده در تاریخ:شنبه 7 اسفند 1389-01:29 ق.ظ

نقشهای آنومالی بارش نیم کره شمالی 

           
  مشاهده نقشهای ماه های بعد

  نوع مطلب :

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  پیش بینی فصلی بهار 1397

  نویسنده :علیرضا دادگر
  نوشته شده در تاریخ:شنبه 30 مرداد 1395-10:27 ب.ظ

   خلاصه متن پیش بینی :


   
   پیش بینی فصلی  
  روند نوسانات عامل دورپیوندی Nino3.4از چند مدل پیش بینی  

  النینو  روند نوسانات عامل دورپیوندی iod از مدل استرالیا 

  شاخص دوقطبی اقیانوس هند

    

  احتمال نابهنجاری(مثبت یا منفی) بارش  (میانگین مدلهای آب وهوایی -انتشار: 24فروردین ماه)

    پیش بینی فصلی بلندمدت


  سیگنال هایی از بی هنجاری مثبت یا منفی دمای هوای دو متری سطح زمین(میانگین مدلها)
  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشه های پیش بینی بلند مدت بارش کشور مدل اروپا

  نویسنده :علیرضا دادگر
  نوشته شده در تاریخ:جمعه 10 تیر 1390-11:45 ب.ظ

  ماه اول 


  مشاهده ماه های آینده (کلیک کنید)

  نوع مطلب :

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  cfs model

  نویسنده :علیرضا دادگر
  نوشته شده در تاریخ:دوشنبه 2 اسفند 1389-04:56 ب.ظ

  ماهانه 
  پارامتر/ ماه


      ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
  (T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (mm)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (inch)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

   

  فصلی 

       (precipitation Anomaly(mm

  ????
   
  نوع مطلب :

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات()