این هواشناسی مستقل است

نقشهای هشت ماهه بارش نیمکره شمالی

نویسنده :علیرضا دادگر

نقشهای آنومالی بارش نیم کره شمالی 

           
  مشاهده نقشهای ماه های بعد


  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  پیش بینی فصلی زمستان وبهار

  نویسنده :علیرضا دادگر

   پیش بینی فصلی  زمستان و بهار 96 
  پیش بینی عامل دورپیوندی DMI 
  مدت زمان  :برای نیمه زمستان تا تابستان 97
  پیش بینی عامل دورپیوندی نینو 3,4 
  مدت زمان :برای نیمه زمستان تا تابستان97
  پیش بینی بیهنجاری بارش ماه نوامبر (10 آبان الی 10آذر)
  سیستم 1
  پیش بینی بیهنجاری بارش ماه دسامبر (10 آذر الی 10 دی)
  سیستم 1
  پیش بینی بیهنجاری بارش ماه ژانویه (10دی الی 10بهمن)
  سیستم 1


       


  پیش بینی بیهنجاری بارش ماه فوریه (10 بهمن الی 10اسفند)
  سیستم 1
   


  احتمال نابهنجاری(مثبت یا منفی) بارش  فوریه -مارس -آپریل (میانگین مدلهای آب وهوایی -خروجی 25 دیماه)

    پیش بینی فصلی بلندمدت
   
  سیگنال های (مثبت یا منفی) بارش  فوریه -مارس -آپریل (میانگین مدلهای آب وهوایی -خروجی 25 دیماه)


  پیش بینی فصلی هواشناسی

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشه های پیش بینی بلند مدت بارش کشور مدل اروپا

  نویسنده :علیرضا دادگر

  ماه اول 


  مشاهده ماه های آینده (کلیک کنید)

  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  cfs model

  نویسنده :علیرضا دادگر

  ماهانه 
  پارامتر/ ماه


      ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
  (T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (mm)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (inch)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

   

  فصلی 

       (precipitation Anomaly(mm

  ????
   
  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات()