تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - نمایش آرشیو ها
این هواشناسی مستقل است
هشدار سیلاب در جنوبغرب کشور و تداوم بارندگی ها در 70درصد ایران هفته اول آذر97
روزهای ابری و سرد به همراه بارش باران در راه کشور
ناپایداری جوی در بخشهایی از استانهای محدوده رشته کوه زاگرس در پایان هفته
چشم انداز 10 روز آینده بارش در نیمه غربی کشور مثبت است
بارشهای گسترده به همراه کاهش دما در راه است!(پست تحلیل هفتگی)
گزارش بارشهای سواحل دریای خزر در هفته سوم پاییز 1397
سر خط آخرین اخبار
کاهش دما به همراه بارش باران در بخشهایی از کشور ,سیل پاییز در سواحل دریای خزر
پیش بینی فصلی مرکز اقلیم شناسی توکیو برای پاییز 1397
آخرین تحلیل پیش بینی فصلی مرکز اقلیم شناسی توکیو
پیگیر بارشهای موسمی جنوب کشور (هفته سوم مرداد ماه 97) آپدیت...
نفوذ زبانه های هوای خنک توام با رگبارهای باران در نوار ساحلی خزر و بخشهایی از شمال کشور
پدیدار شدن شرایط هات اسپات بر روی شمال غرب کشور در روزهای پیشرو
تابستان با گرمای ناهنجار در راه است
تداوم هوای خنک در بیشتر نقاط کشور-رگبارهای باران در نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت
ظرف پنج روز آینده تابستان خودنمایی خواهد کرد
هوای خنک آمیزه ای با رگبارهای باران در قسمتهای شمالی وغربی ایران. گرما در دو سوم کشور خود نمایی خواهد کرد
تحلیل وضع هوای کشور در ادامه خرداد تا نیمه تیر ماه
چرخند حاره ای قدرتمند میکونو سواحل عمان و بخشهایی از یمن را در هم کوبید
آیا نوسانات انسو میل به فاز گرم دارد ؟
تحلیل آب وهوای روزهای آینده و دهه آخر اردیبهشت ماه 1397
کاهش محسوس دما و بستر برای رگبارهای بهاری مهیا خواهد شد
مقاله ای مهم در خصوص تاثیر نوسانات چند دهه ای اقیانوس اطلس شمالی بر بارش کشور(نگارنده و تحلیلگر:استاد خشکسالی دهه 80 ایران)
رگبارهای باران بهاری در کشور
تبریک فرارسیدن بهار1397
پیش بینی آب وهوای دوم تا سیزدهم فروردین 1397
هواشناسی خصوصی
کشور تحت تاثیر رگبارهای بهاره
رگبار و رعدبرق شدید در راه استانهای جنوبی و غربی کشور
هشدار باران های سیلخیز در بخشهایی از کشور(پست شماره 3)
پیش بینی شرایط بارش دهه آخر بهمن و اسفند 1396 (پست شماره 2)
پیش بینی شرایط بارش نمیه بهمن و تا نیمه اسفند 1396(پست اولیه)
موجی از سرما و یخبندان در راه کشور ! برخی نقاط برفی و بارانی
نقشهای ساعتی بارش
تصویر ماهواره ای رعد برق و پیش بینی وقوع رعدوبرق
پیش بینی فصلی بهار 1397
پرسش و پاسخ پیرامون وضعیت جوی کشور
کمفشار و پرفشار (آشنایی با مراکز فشار در هواشناسی)
توده جبهه همگرایی واگرایی سامانه بارشی (آموزش هواشناسی)
باد زمینگرد باد گرادیان تغییرات قائم جو
چرخند و چرخندزایی
جبهه هواشناسی
توده هوا
مفهوم فشار هوا-فشار هوا در هواشناسی
آب وهوای کشور سرد و در قسمتهایی بارانی خواهد شد (+اخطاریه)
روند نوسانات شاخص مادن جولیان
این هفته هوا در بیشتر نقاط کشور پاییزی می شود
کاهش دما در سطح کشور برای اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 96
پیش بینی هوای اراک
پیش بینی هوای استان بوشهر


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2