این هواشناسی مستقل است
سوپرایز زمستانه
سایت جدید هواشناسی
رخنه سامانه بارشی فعال به نوار جنوبی کشور(هفته چهارم آذر ماه 98)
طوفان گرمسیری در دریای عرب مجددا تکرار خواهد شد(هفته اول آبان ماه98)
موج گرمای بی سابقه در اروپا ادامه خواهد یافت .غرب و مرکز اروپا بسیار داغ تر از هنجار خواهد شد
بعدازظهر های ابری و گرم در راه سرتاسر زاگرس.مانسون در جنوب کشور خبر ساز است
فرودبلند اسکاندیناوی به سمت دریای سیاه و شمال کشور فرصت های بارانی و کاهش دما را برای شمال کشور فراهم می آورد
وزش باد در بخشهایی از کشور -خلیج فارس تا اوایل تیرماه ممواج است
طوفان حاره ای وایو در دریای عمان حاشیه شمالغربی هندوستان در حرکت است
رگبارهای سنگین باران در جنوب-زاگرس جنوبی و نیمه شرقی کشور
سیکلون عمیق در غرب خاورمیانه باران های فراوانی را به زاگرس و غرب ایران می آورد(هفته دوم فروردین)
سیل جنوب غرب و زاگرس مرکزی را تهدید می کند
نفوذ سامانه بارشی بسیار فعال به کشور(نیمه غربی کشور و زاگرس در تهدید سیلابهای قوی)
نفوذ سامانه بارشی فعال به کشور(هشدار سیلاب در دامنه زاگرس جنوبی و رشته کوه البرز شرقی)
پیش بینی فصلی بهار 2019
موج جدیدی از بارشها کشور را تحت تاثیر قرار می دهد
رخنه سامانه بارشی فعال به نوار جنوبی کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن سایر مناطق
بارانی مناسب در راه جنوب-جنوبشرقی ایران
تحلیل سینوپتیکی هفتگی کشور بازه زمانی شنبه13بهمن تا جمعه19بهمن1397
پیش بینی آب وهوایی نیمه اول بهمن 1397 فراوانی بارشها در غرب تا شمالی ایران و زاگرس
سردچال در حال ورود به کشور(27دی ماه 1397)
گذر امواج بارشی متناوب از فلات ایران در طی هفته جاری و درنهایت سرمای نابهنجار حاکم خواهد شد
سامانه بارشی جدید در راه کشور
وزشهای سرد به همراه تداوم سرما ظرف سه روز آینده
روند تغییرات بارش و دمای کشور در روزهای پایانی آذر و ابتدایی دیماه
هشدار سیلاب در جنوبغرب کشور و تداوم بارندگی ها در 70درصد ایران هفته اول آذر97
روزهای ابری و سرد به همراه بارش باران در راه کشور
ناپایداری جوی در بخشهایی از استانهای محدوده رشته کوه زاگرس در پایان هفته
چشم انداز 10 روز آینده بارش در نیمه غربی کشور مثبت است
بارشهای گسترده به همراه کاهش دما در راه است!(پست تحلیل هفتگی)
گزارش بارشهای سواحل دریای خزر در هفته سوم پاییز 1397
سر خط آخرین اخبار
کاهش دما به همراه بارش باران در بخشهایی از کشور ,سیل پاییز در سواحل دریای خزر
پیش بینی فصلی مرکز اقلیم شناسی توکیو برای پاییز 1397
آخرین تحلیل پیش بینی فصلی مرکز اقلیم شناسی توکیو
پیگیر بارشهای موسمی جنوب کشور (هفته سوم مرداد ماه 97) آپدیت...
نفوذ زبانه های هوای خنک توام با رگبارهای باران در نوار ساحلی خزر و بخشهایی از شمال کشور
پدیدار شدن شرایط هات اسپات بر روی شمال غرب کشور در روزهای پیشرو
تابستان با گرمای ناهنجار در راه است
تداوم هوای خنک در بیشتر نقاط کشور-رگبارهای باران در نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت
ظرف پنج روز آینده تابستان خودنمایی خواهد کرد
هوای خنک آمیزه ای با رگبارهای باران در قسمتهای شمالی وغربی ایران. گرما در دو سوم کشور خود نمایی خواهد کرد
تحلیل وضع هوای کشور در ادامه خرداد تا نیمه تیر ماه
چرخند حاره ای قدرتمند میکونو سواحل عمان و بخشهایی از یمن را در هم کوبید
آیا نوسانات انسو میل به فاز گرم دارد ؟
تحلیل آب وهوای روزهای آینده و دهه آخر اردیبهشت ماه 1397
کاهش محسوس دما و بستر برای رگبارهای بهاری مهیا خواهد شد
مقاله ای مهم در خصوص تاثیر نوسانات چند دهه ای اقیانوس اطلس شمالی بر بارش کشور(نگارنده و تحلیلگر:استاد خشکسالی دهه 80 ایران)
رگبارهای باران بهاری در کشور
تبریک فرارسیدن بهار1397


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2