این هواشناسی مستقل است

آنالیز زمان حال وضعیت دریاها و اقیانوس ها

نویسنده :علیرضا دادگر

 دمای آب دریا های جنوب 
نقشه های هواشناسیآنومالی دمای آب دریاهای اطراف


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقشه های پیش بینی ساعتی بارش ودرآنلاین

نویسنده :علیرضا دادگر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقشه های بارش تجمعی 32 و 46 روزه مدل Ecmwfeps

نویسنده :علیرضا دادگر

بارش تجمعی 32 روز آینده مدل Ecmwf EPS بارش تجمعی 46 روز آینده مدل Ecmwf EPS INCHES

نقشه های آنومالی بارش و بارش تجمعی برف

نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقشهای هشت ماهه بارش نیمکره شمالی

نویسنده :علیرضا دادگر

نقشهای آنومالی بارش نیم کره شمالی 


           
  مشاهده نقشهای ماه های بعد


  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشهای هفتگی آنومالی بارش cfsv2

  نویسنده :علیرضا دادگر

  نقشه های پیش بینی 6 هفته ای آنومالی بارش  cfsv2  هفته اول 

   

  ادامه مطلب


  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشهای آنومالی دما ECMWF EPS

  نویسنده :علیرضا دادگر

  انحراف از نرمال دما (نسبت به شرایط طبیعی  منطقه ) مدل ECMWF EPS  ۱۶۸ ساعت
  مشاهده 2 نقشه دیگر

  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشهای بارش تجمعی مدل gfs ودربل

  نویسنده :علیرضا دادگر

   

  5روز سوم      5 روز دوم      5 روزه اول :  بارش تجمعی تفکیک 5 روزه مدل GFS
  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشه های پیش بینی بلند مدت بارش کشور مدل اروپا

  نویسنده :علیرضا دادگر

  ماه اول 


  مشاهده ماه های آینده (کلیک کنید)

  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  بیشینه و کمینه دمای سطع زمین طی 24 ساعت آینده

  نویسنده :علیرضا دادگر

  بیشینه 
  کمینه 

  Min temperature Forecast maps  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  cfs model

  نویسنده :علیرضا دادگر

  ماهانه 
  پارامتر/ ماه


      ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
  (T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (mm)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (inch)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

   

  فصلی 

       (precipitation Anomaly(mm

  ????
   
  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  پیش بینی بارش مدل ecmwf eps

  نویسنده :علیرضا دادگر

  واحد مد نظر نقشه ها اینچ است-خروجی مدل اتحادیه اروپا -eps نمایه کنترل _گرافیک accuweather
  بارش تجمعی 5روز اول 

  نقشه های هواشناسی

  نقشه های دیگر

  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات()