این پست تکمیل کننده پست شماره 2  می باشد 
در پست شماره 3 به این نکته اشاره شد که حجم بارشها در استانهای غربی -زاگرس مرکزی و شمال کشور  در هفته ای که گذشت بالا و پتانسیل رخداد سیلاب و سیل را دارد 
موکدا اشاره به استانهای کرمانشاه -کردستان -لرستان -چهارمحال بختیاری-بخشهایی از شمال و شرق خوزستان -و ایلام شد 
در پست شماره 2 اشاره شده بود اواخر بهمن اوج ریزش ها در استانهای غربی و زاگرس مرکزی کشور می باشد و پس از آن با توجه به روند عوامل دورپیوندی از جمله شاخص نوسان شمالگان و اطلس شمالی هسته بارشها در استانهای جنوبیو جنوبغربی  کشور واقع می گردد و اینک این مژده به جنوبی های کشور داده می شود که به لطف خدا تلسم بی بارشی ماه های گذشته در ابتدای اسفند شکسته خواهد شد و استانهای واقع در زاگرس جنوبی و حاشیه خلیج فارس و قسمتهایی از جنوب شرق کشور رگبارهای باران دلچسب و رعدبرق را تجربه خواهند کرد 


قرار گیری شاخص همرفت بزرگ مقیاس رطوبت در فاز بسیار مناسب برای جنوب کشور به همراه فاز مثبت شاخص scand و فازهای منفی نوسانات اطلس شمالی و شمالگان بستر را برای فعالیت مناسب دریای سرخ و مدیترانه فراهم آورده است شکل کلی تمام عناصر جوی به گونه ای است که بارشها در بخشهای از کشور با سیلاب همراه خواهد بود 
نقشه های هواشناسی
الگوی باد مداری و تضعیت بادهای مداری در کشور 
در تکمیل مطالب گفته شده  باید گفت شدت رگبارهای باران در قسمتهایی از زاگرس جنوبی و استانهای جنوبی کشور و قسمتهایی از زاگرس مرکزی قابل توجه می باشد 
طی این مدت شدت بارندگی ها در استان های فارس-بوشهر -کرمان-کهگیلویه و بویر احمد -هرمزگان -قسمتهایی از  بلوچستان -لرستان- چهارمحال بختیاری-با شدت کمی کمتر خوزستان -ایلام-کرمانشاه  خواهد بود 

نقشه های زیر بارش تجمعی 10 روز آینده خروجی دو مدل آب وهوای مورد استفاده ECMWF و GFS می باشد 

نقشه هواشناسی
بارش تجمعی ده روز آینده مدل هواشناسی ECMWF

نقشه های هواشناسی
بارش تجمعی ده روز آینده مدل GFS

  
 مناطقی که رگبارهای شدید باران گاهی سنگین دارند  مناطقی که رگبار دارند با
 شدت های متغیر گاهی شدید
 مناطقی که هوای ابری گاهی رگبار 
اغلب مجزا از یکدیگر دارند و برخی 
رگبارها متوسط تا گاها شدید است
 مناطقی که بیشتر رشد ابر گاهی
 رگبارهای مجزا از یکدیگر تجربه می کنند
غرب فارس 
شمالغرب فارس
مرکز فارس 
شمال بوشهر 
کهگیلویه وبویراحمد
جنوب فارس
جنوبغرب کرمان

 مرکز به سمت جنوب فارس
غرب هرمزگان
شرق فارس 
شمال فارس
غرب چهارمحال بخیتاری
شرق خوزستان 
تنگه هرمز 
کرمانشاه 
ایلام
کردستان
 جنوب ایلام
شرق هرمزگان 
جنوب جنوبغربی بلوچستان 
جنوب آذربایجانها
مرکز خوزستان
غرب خوزستان 
شمالشرق فارس
زنجان 
شرق خراسان رضوی 
مرکز خراسان رضوی آذربایجان غربی 
آذربایجان شرقی
نوارساحلی خزر
استان های واقع در منطقه رشته کوه البرز
استان های مرکزی 
استان های شرق ایران متوگرام هواشناسی, منتخب برای چند شهر کشور مدل ECMWF
توجه (اعداد نوشته شده در نوار زیر نمودار بر حسب سانتی متر است به جهت راحت خوانده شدن مقدار بارشی که پیش بینی شده را با کمی نوسان مقادیر  احتمالی در گوشه بالا سمت راست بر حسب میلی متر به صورت دستی نوشته شده است )

شیراز
یاسوج 
هواشناسی خصوصی
بندرعباس 
کرمان 
هواشناسی کرمان
لامرد 
هواشناسی

فسا 
هواشناسی فارس
فرودگاه خلیج پارس -عسلویه
هواشناسی
بوشهر 
هواشناسی

مسجدسلیمان
هواشناسی

کرمانشاه
هواشناسی کرمانشاه
شهرکرد
نقشه های هواشناسی
اصفهان
نقشه های هواشناسی


نقشه زیر تفکیک نوع بارش تجمعی برای 240 ساعت آینده خروجی مدل gfs است 
هواشناسی فارس
منبع : هواشناسی خصوصی
دسته بندی : اخبار هواشناسی , پیش بینی کوتاه مدت 
تاریخ انتشار  : 1396/12/2لینک رایگان دسترسی به مدل های هواشناسی سطح بالا