تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - مفهوم فشار هوا-فشار هوا در هواشناسی
این هواشناسی مستقل است

مفهوم فشار هوا-فشار هوا در هواشناسی

نویسنده :علیرضا دادگر
نوشته شده در تاریخ:شنبه 1 تیر 1392-05:31 ق.ظ

مقدمه (مفهوم فشار) 
جو کره زمین  تا صدها کیلومتر در بالای پوسته زمین امتداد می یابدو توسط نیروی جاذبه در محل خود نگهداری میشود بطور مختصر اتمسفر دارای فشار است ، در شرایط متعارف میانگین فشار در سطح زمین برابر می باشد با فشار ستونی از جیوه به طول 76 سانتی متر که بر سطحی به مساحت 1 سانتی متر وارد  می شود 

 فشار هوا با فشار سنج جیوه ای که بارومتر جیوه ای نام دارد (شکل الف -1)سنجیده میشود که واحد آن میلی بار است 
میلی بار متداول ترین واحد مورد استفاده است 
فشار هوا در سطح ابهای آزاد در حدود 1کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.با افزایش ارتفاع از سطح زمین، به‌دلیل کاسته شدن ارتفاع ستون هوای قرارگرفته در بالای سطح، فشار جو کاهش می‌یابد.

بارومتر جیوه ای در هواشناسی

برای نشان دادن  تغییرات فشار بر روی نقشهای هواشناسی ، خطوط همفشار ترسیم  میشود .خطوط همفشار خطوطی هستند که نقاط همفشار در نواحی مختلف به هم وصل میشوند 
مقادیر فشار از طریق دیدبانی فشارسنج های نصب شده در ایستگاه های هواشناسی به دست می آید
این فشارها پس از تصحیح  وتبدیل به فشار سطح دریا ،  روی نقشه وارد وسپس نقاطی که دارای فشار یکسان باشند به هم وصل می شوند .
از آنجا که تمام نقاط با فشار یکسان در نقشه نمی توان به هم متصل نمود لذا خطوط همفشار با فواصل 3-4-5 میلی بار ترسیم میشوند .
به عنوان مثال فشارهای 1010،1005،1000و... میلی بار را نشان می دهند 

خطوط همفشار 
خطوط همدگر فشار   الف)

الگوهای فشار هوا در ایستگاه های هواشناسی تحت تاثیر عوامل مختلف مرتبا متغییر است .
دیدبان هواشناسی همراه با گزارش سایر پارامترهای جوی  معمولا تمایل فشار را نیز گزارش میدهد 
تمایل فشار مقداری خالص است ، زیرا ممکن است تغییرات در یک راستا ادامه یابد 
ویا شامل یک افزایش به دنبال کاهش یا برعکس  باشد 
 خطوطی که نقاطی با تمایل فشار یکسان دارند به یک دیگر متصل میکنند 
خطوط همدگر فشار یا ایزالوبار یکی از ابزارهای بسیار مهم  در تفسیر های هواشناسی استسیستم پشته 

سیستم پشته منطقه ای کشیده وطویلی از یک دستگاه جوی پرفشار است که در امتداد خط پشته ،بیشترین فشار جو وجود دارد .
در سیستم پشته فرونشینی هوا را شاهد هستیم.
در این هنگام نزول توده هوا از سطح بالای جو به سطح زمین ،هواگرم شده و در صورتی که ابر وجود داشته باشد تبخیر میگردد وهوا صاف میشود .(شکل ب-1 مشترکا با سیستم ناوه)
در سیستم پشته آسمان مناطق تحت سیطره ممکن است تا مدت ها پایدار بماند سیستم ناوه 

منطقه ای کشیده وطویل از یک دستگاه جوی کمفشار است که در امتداد خطوط ناوه کمترین مقدار فشار وجود دارد
در این سیستم کاملا برخلاف سیستم پشته ، آسمان ناپایدار است 
معمولا در سیستم های کمفشار وناوه به سبب صعود توده هوا و در اثر عمل انبساط وسرد شدن ،مقدار بخار موجود در هوا به حد اشباع رسیده و متراکم می گردد . حاصل این قضیه شکل گیری ابرها می باشد 
(شکل ب -1)
شکل ب-1 _در سمت چپ کمفشار را مشاهده می کنید که صعود هوا رخ داده است ودر سمت راست نزول هوا در سیستم پرفشار را مشاهده می کنید
جهت وزش بادهای سطحی در مراکز فشار 

جهت وزش باد های سطحی در پرفشار ها  برونسو است ودرکمفشارها درون سو (شکل ب-2)
در سیستم پرفشار به علت نیروی کریولیس در نیم کره شمالی جهت وزش باد در جهت عقربه ساعت(شکل ب-3) و در نیمکره جنوبی در خلاف جهت عقربه ساعت است (شکل ب-4)

درسیستم های کمفشار  جهت حرکت حول منطقه کم فشار در خلاف عقربه های ساعت است (پادساعتگرد) و در نیمکره جنوبی ساعتگرد می باشد 

شکل ب-2 _جهت وزش باد در پرفشار با علامت اختصاری H برونسو است درحالی که جهت وزش در کمفشار (تصویر سمت راست )درونسو می باشد
شکل ب-2 _جهت وزش باد در پرفشار با علامت اختصاری H برونسو است درحالی که جهت وزش در کمفشار (تصویر سمت راست )درونسو می باشد 
شکل ب-3_جهت وزش باد پرفشارها در نیمکره شمالی در جهت عقربه ساعت است (ساعتگرد)شکل ب-4_جهت وزش باد پرفشارها در نیمکره جنوبی در خلاف جهت عقربه ساعت است(پادساعتگرد)    

دانشنامه هواشناسی
رده ها فشارجو- هواشناسی- ترمودینامیک جوی داغ کن - کلوب دات کام
               


نظرات()