این هواشناسی مستقل است

cfs model

نویسنده :علیرضا دادگر

ماهانه 
پارامتر/ ماه


    ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
(T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
(T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
(500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
precipitation Anomaly
(mm)
Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
precipitation Anomaly
(inch)
Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

 

فصلی 

     (precipitation Anomaly(mm

????
 
نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کمفشار و پرفشار (آشنایی با مراکز فشار در هواشناسی)

نویسنده :علیرضا دادگر

سامانه_کمفشار 
دینامیکی  ساختار سامانهای کمفشار دینامیکی جالب است آن ها بر اثر صعود دینامیکی هوا شکل می گیرند دارای هسته ای سرد میباشند  (کمفشار های مدیترانه اغلب دینامیکی هستند وهسته ای سرد دارند ممکن است  در همان منطقه شکل گیرند یا محل عبور امواج ناشی از اطلس شمالی باشد 

سامانه_پرفشار 
 هنگام فرونشینی هوای گرم  مرکز پرفشاری شکل میگیرد که اغلب هسته ای سرد دارد

                     مقاله ای در خصوص گردش هوا پیرامون مراکز فشار (اینجا ببینید)در تصویر زیر  مشاهده میشود ضمن حرکت پادساعتگرد هوا در کمفشار  همگرایی در سطوح بالا  باحركت عمودی  رو به پایین ( نشست ) و واگرایی در سطوح بالا
با حركت عمودی به سمت بالا (صعود ) همراه است . به بیان دیگر، مركز كم فشار سطح زمین درست در زیر منطقه
واگرایی موج و مركز پر فشار سطح زمین درست در زیر منطقه همگرایی موج سطح بالا قرار گرفته است

آموزش 
تقسیم بندی کمفشار وپرفشارها را در اینجا ببینید

نوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توده جبهه همگرایی واگرایی سامانه بارشی (آموزش هواشناسی)

نویسنده :علیرضا دادگر

آموزش چند اصطلاح هواشناسی


توده 
   حجم عظیمی از هوا می باشد که  خصوصیات فیزیکی آن به ویژه دما -رطوبت و فشار در سطح افقی برای صدها کیلومتر تقریباً مشابه باشد .ماهیت توده هوا به دلیل اختلاف فشار در مسیر حرکتش دستخوش تغییرات می شود


جبهه
(جبهه هوا)  جبهه مرز بین دو توده گرم وسرد است.جبهه انواعی دارد که بیان خواهد شد .


همگرایی 

(در سامانه حرارتی) زمانی که مرکز کمفشار شکل میگیرد مركز كم فشار مجبور است  جای خالی هوای صعود یافته را به وسیله مکش جبران نماید این کار برای آن است که تعادل ستون هوا حفظ شود 

واگرایی 

(در سامانه حرارتی )در واگرایی هوا به سوی خارج جریان میابد.هنگامی که هوای در حال صعود به سطوح بالای اتمسفر می رسد، انباشته گشته وچگالیش افزایش می یابد 


سامانه

کمفشارحرارتی   یک ناحیه کمفشار بر سطح زمین است که که بر اثر گرمایش شدید سطح زمین در طول ماه های گرم سال شکل میگیرد(آموزش در خصوص سامانهای جوی را ببنیند )


فروبار
(اصطلاح فروبار)      به منطقه ای که فشار هوا در آن کم است فروبار می گویند در واقع  هوای گرم سبک است صعود میکند فشار اتمسفر  در این نقاط ضعیف است  و وزن کمی دارد.


فرابار 
(اصطلاح فرابار)   «فرابار» عکس فروبار است . هوا در یک منطقه ی سرد ، سنگین است و پایین می آید . هوایی که پایین می آید ، در مجاورت زمین بر روی هم انباشته شده ، فشار زیادی ایجاد می کند . به این ترتیب مناطق فرابار به وجود می آیند . کانون فشار جوی در مناطق فرابار بسیار قوی است .


دانشنامه هواشناسی
رده ها فشارجو- هواشناسی- ترمودینامیک جوی - آموزش عمومی - اصطلاحات هواشناسی


نوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

باد زمینگرد باد گرادیان تغییرات قائم جو

نویسنده :علیرضا دادگر

باد زمینگرد


در هواسپهر باد زمینگرد و باد شیو  ، به موازات خطوط فشار (اگر نقشهای فشار تراز دریا مد نظر است)  یا خطوط ژئوپتانسیل (اگر روی نقشه های ژئوپتانسیل کار می کنیم) می وزند. تفاوت این دو باد در این است که باد زمینگرد از ترازمندی (تعادل) نیروی شیو فشار و  اثرکوریولیس (نیروی کوریولیس*)پدید می آید اما در باد شیو گذشته از این دو نیرو، نیروی گریز از مرکز نیز دخالت دارد. چون در در ترازهای نزدیک به سطح زمین نمی توان از اصطکاک چشم پوشی کرد این بادها برای ترازهای بالایی هواسپهر مطرح هستند وبرای  ترازهای پایینی مطرح نمی باشند 


باد گرادیان

در بسیاری از حالات حرکت هوا در امتداد همفشار مستقیم اتفاق نمی‌افتد. چنانچه حرکت هوا بدون اصطکاک واقعی با سرعت ثابت باشد، در اینصورت آن را جریان گرادیان گویند. در واقع جریان گرادیان در هر نقطه بر خط همفشار مماس است. سرعت این جریان در عرض جغرافیایی معین و گرادیان فشار مشخص را سرعت باد گرادیان می نامند. در واقع ممکن است فقط در یک نقطه منفرد بر روی خط همفشار یا در طول یک مسیر طولانی جریان گرادیان وجود داشته باشد. در حالت اول جهت جریان گرادیان بر خط همفشار فقط در همان نقطه مماس است. در حالت دوم که جریان گرادیان در طول یک مسیر وجود دارد بایستی خطوط همفشار با زمان تغییر نکنند و در اینصورت گرادیان در امتداد خط همفشار جهتی دارد که همواره و در هر نقطه بر آن مماس است. اثر گرادیان فشار


هرچه نیروی گرادیان فشار بیشتر باشد ، اثر آن نیز به همان اندازه بزرگتر  خواهد بود 
این نیرو در جهت عمود بر خطوط هم فشار اثر می گذارد،  وبه همین جهت ،در داخل توده های هوا در جهت گرادیان فشار از پرفشار به طرف کمفشار  واز کوتاه ترین راه جریان هوا بوجود می اید 
به بادهایی که تحت تاثیر این نیرو درجهت گرادیان فشار می وزند ، بادهای آژئوستروفیک می گویند.

منطقه انتشار این چنین بادهایی  محدود است .در حقیقت بعضی باد های محلی نظیر بادهای کوه ودشت وحرکات کوچک عروجی شکل هوا در روی خشکی ویابادهای ساحلی دارای خصوصیات آژئوستروفیک می باشند 


تغییرات قائم فشار جو

فشار هوا با افزایش ارتفاع سطح کاهش می یابد و در ارتفاع 5000 متری به نصف فشار سطح دریا می رسد
به طور تقریبی می توان گفت که فشار هوا در هر 275متر ارتفاع به نسبت تصاعد هندسی با قدر مطلب یک سی ام 
کاهش می یابد
همچنین فشار هوا با چگالی هوا -درجه حرارت و نیروی جاذبه زمین در ارتباط است 


دانشنامه هواشناسی
رده ها :هواشناسی - آموزش هواشناسی - هواشناسی عمومی - اطلاعات هواشناسی


نوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چرخند و چرخندزایی

نویسنده :علیرضا دادگر

چرخند (یا سیکلون

چرخند در سیستم هواشناسی ایران مرسوم است (خواندن پست در این باره )


چرخندزایی

تولد و رشد چرخندها را چرخند زایی می گویند .


 کاهش فشار سطح دریا-   افزایش حرکت بالاسو-  افزایش تاوایی شرایطی است که چرخندها بر اساس آن تعریف می شوند

این ویژگی ها به صورت مستقل عمل نمی کنند. به عنوان مثال حرکت بالاسو می تواند فشار سطحی را کاهش دهد، در نتیجه هوا شروع به حرکت نموده و توسط نیروی کوریولیس از مسیر خود منحرف می شود. می توانیم از طریق بررسی هر یک از ویژگی های دینامیکی و ترمودینامیکی معین، نمایی از فرایندهایی که در داخل چرخند انجام می شود را به دست آوریم که ان شاالله هر کدام از این ویژگی ها در مطالب بعدی بررسی خواهند شد.

 


شرایطی هستند که برای  ایجاد چرخندها  مطلوب می باشند  که به قرار زیر است 

1-پایداری ایستایی ضعیف(کاهش دما با ارتفاع در مقایسه با کاهش دما در اتمسفر استاندارد تروپوسفری، سریع تر باشد)
2-موقعیت عرض جغرافیایی بالا یا میانه (سهم زمین برای افزایش تاوایی به سمت قطبین)
3-ورود رطوبت زیاد (گرمای نهان ناشی از تراکم ابر، باعث افزایش انرژی شده و پایداری ایستایی را کاهش می دهد.)
4-جو کژفشارقوی (وجود گرادیان بزرگ دمای افقی)
5-وجود موج با دامنه بزرگ در جت استریم (ک تراف در سمت غرب و یک پشته در سطح شرق کم فشار سطحی ، واگرایی افقی بالا را تقویتد و حرکت بالاسو را افزایش می دهد.)
6-در باد پناه کوهستانها (ارتفاع منطقه به سمت شرق منطقه چرخند زایی کاهش یابد


چرخندزدایی

این حالت زمان مرگ چرخند است .

قبلا در خصوص چرخه حیات چرخندها و واچرخندها گفته شده بود { اینجا را ببینید }  اما بطور کلی  بیشتر چرخند ها شامل تشکیل، رشد و مرگ در عرضهای جغرافیایی میانی حدود یک هفته است، اما زمان حیات کمتر از یک روز تا بیشتر از دو هفته هم مشاهده شده است. اگر چرخندها همیشه وجود داشتند، از طریق جت استریمها در اطراف جهان می وزیدند. در این صورت پیش بینی شرایط جوی خیلی آسانتر می گردید اما چرخندهای واقعی تشکیل می شوند و هنگامی که از غرب به شرق حرکت می کنند دست خوش تغییرات می شوند و به  همین خاطر پیش بینی وضع هوا دشوار تر می شودنوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جبهه هواشناسی

نویسنده :علیرضا دادگر

تعریف جبهه


(جبهه هوا)  جبهه مرز بین دو توده گرم وسرد است.جبهه انواعی دارد که بیان خواهد شد .

انواع جبهه آب وهوایی


جبهه گرم 
وقتی یک توده هوای گرم پس از عقب نشینی یک توده هوای سرد پیش روی می کند ، مرز بین آن ها را جبهه گرم می گویند .هوای سرد به سمت پایین می آید و هوای گرم به روی آن می رود  به گونه ای که جبهه دارای شیب  ملایمی خواهد بود .
هوای گرم  مانند  انچه  در دامنه کوه های رخ می دهد در این حالت خنک می شود وانواع مختلفی از ابر ها را تولید میکند 
در این حالت پایین ترین ابرها باران ملایمی میبارند

جبهه سرد
وقتی توده ای از هوای سرد به سرعت وارد یک توده هوای گرم میشود  ، دامنه اش بسیار پرشیب می شود وهوای گرم مجبور می شود به سرعت بالا برود .اگر هوای در حال صعود مرطوب باشد  ، آب ان  متراکم میشود وابرهای کومولونیمبوس رشد می یابند 
انرژی جنبشی ابرها سبب رخداد رگبار مختصر همراه با رعد وبرق می شود 

جبهه مبحوس(به دام افتاده )
زمانی که یک جبهه هوای گرم به داخل یک جبهه هوای سرد رخنه کند ولی به دام افتد جبهه سرد به دور خودش می چرخد و به سرعت وفشار هوای گرم را به بالا می راند  ، به طوری که  سبب رخداد باران های شدید می شود

دانشنامه هواشناسی
رده ها  هواشناسی- ترمودینامیک جوی - آموزش عمومی - اصطلاحات هواشناسی -جبههنوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توده هوا

نویسنده :علیرضا دادگر

تعریف توده هوا 


حجم عظیمی از هوا می باشد که  خصوصیات فیزیکی آن به ویژه دما -رطوبت و فشار در سطح افقی برای صدها کیلومتر تقریباً مشابه باشد .ماهیت توده هوا به دلیل اختلاف فشار در مسیر حرکتش دستخوش تغییرات می شود

ماهیت توده هوا

توده هوا حجم عظیمی از هوای جو است که خصوصیات فیزیکی ان در درجات افقی ثابت باشد .
یکنواختی توده هوا اساسا در رابطه با دما ومقدار بخار آب آن می باشد .
اندازه گیری توده ها با ادوات مخصوص اندازه گیری امکان پذیر است 
همچنین گاهی اوقات وجود انها  قابل حس است 
به عنوان مثال  پس از یک روز بارانی هنگامی که آسمان رو به صافی می گذارد هوایی خنک و اغلب خشک تا مدتی بر منطقه غالب می گردد .
از نظر پیش بینی وضع هوا اگاهی از شرایط داخل توده های هوا وسمت سوی حرکتی که دارند به همراه تغییراتی که طی مسیر حرکت در آنها رخ میدهد حائز اهمیت است 

منشا توده های هوا

یک توده هوا دارای خصوصیات اولیه مخصوص به خود می باشد که این خصوصیات به محلی که توده از آنجا نشات گرفته است مربوط می باشد .
برای انکه یک توده هوا شکل گیرد لازم است تا مدتی طولانی بطور ساکن در یک منطقه بماند و یا اینکه بر روی آن (چرخش )نماید وبا این کار دما -رطوبت مشخص به خود را بدست می آورد.
مشخص است که برخی نقاط دنیا برای تشکیل توده های هوا شرایط بهتری را دارند لذا به این مناطق سرچشمه می گویند 
سرچشمه توده های هوا به صورت کمربندهایی است که با بادهای(غربی) مشخص می شوند 
 خواندن چند مثال زیر خالی از لطف نیست

کمربندی در امتداد مدار کم فشار جنب قطبی و کمربندی دیگر در امتداد ودر جنوب مدارهای اسبی قرار دارد .تفاوت اصلی بین توده های هوایی که در این دومنطقه شکل میگیرد در دما ورطوبت می باشد .
با مثال گفته شده اینگونه برداشت می شود که هر توده هوای برخاسته از هر منطقه  خصوصیات ویژه خود را داراست 
توده های هوای سرد شمالی (توده هوای  قطبی)
توده  های هوای گرمی که از عرضهای جغرافیایی پایین سرچشمه میگیرند (توده های هوای مدارگانی یا حاره ای)
از نمونه های توده هوا می باشند 
به علاوه محل شکل گیری این توده ها (بر روی دریا یا بر روی خشکی )نیز اهمیت دارد چراکه تودها میتوانند خشک یا مرطوب باشند 
به عنوان مثال هوای خشک قطبی که بر روی زمین شکل گرفته است راهوای قطبی قاره ای و هوایی را که بر روی اقیانوس شکل گرفته است  هوای قطبی دریایی می نامند این تقسیم بندی در خصوص توده های هوای مدارگانی نیز صدق میکند 

توده هوای شمالگان وتوده هوای استوایی به ترتیب در منتها الیه شمال ومنطقه استوایی تشکیل می شوند تقسیم بندی توده های هوا 

توده هوای استوایی
منشا آن مناطق گرم استوایی می باشد نماد اختصاری آن (E) است و دارای دما ورطوبت بالا می باشد

توده هوای قاره ای 
منشا آن مناطق  قاره ای نیمه قطبی است و آن راباعلامت (cP) می شناسند و {داری خواص} زیر است .
1-دمای کم(گرم شونده با حرکت به سمت جنوب )
2-رطوبت کم وثابت

توده هوای دریایی 
منشا آن مناطق نیمه قطبی ومنجمد دریایی است وآن را با علامت (mp) می شناسند و{دارای خواص} زیر است 
1- دمای کم گرم شونده با حرکت خود 
2-رطوبت زیاد تر 

توده هوای شمالگان 
منشا آن مناطق قطبی است و آن را با علامت (A) می شناسند ودارای خواص زیر است .
1-دمای کم 
2-رطوبت نسبی زیاد در فصل تابستان 
3-رطوبت ویژه کم 
$-در زمستان سرمایش ایجاد می کند 

توده هوای مدارگانی دریایی
منشا آن مناطق نیمه گرمسیری اقیانوسی و پرفشار است و دارای علامت (mT) است که خواص آن به شرح زیر است 
1-دمای نسبتا زیاد 
2-رطوبت ویژه ونسبی بالا  


حرکت توده های هوایی

گردش معمولی هوا سبب به حرکت درآمدن توده های هوا می شود 
پس از آنکه توده هوا تشکیل شد ممکن است بخشی یا تمام آن به حرکت در آید و از سرچشمه خود دور شود 
به عنوان مثال در خصوص  توده هوای سرد شمالگان  زبانه هایی از هوای سرد به سمت عرضهای جنوبی تر جغرافیایی به راه می افتاد وسرمایش ایجاد میکند 
طبیعی است مناطقی که  خارج از محدوده سرچشمه توده هوا قرار دارند  ثبات آب وهوایی کمتری دارند 
وبرعکس منطقی که بطور کامل در داخل سرچشمه های توده های اب وهوا قرار دارند آب وهوایی با ثبات تر دارند 
همچنین بر اثر حرکت توده های هوا غالبا خواصشان تغییر می یابد . ماهیت این تغییر بستگی به وضعیت سطحی دارد که  تودهای هوا از آن عبور میکند 
شاید با گفتن جمله بالا این سوال به ذهن برسد که آیا ممکن است توده هوای قطبی قاره ای پس از عبورش از سطح دریا به توده هوای قطبی دریایی تبدیل شود ؟درخصوص توده های مدارگانی چطور!؟
در پاسخ بله .به راستی که این چنین است

ویژگی توده هوای سرد یا گرم

همانگونه که گفته شد ماهیت توده های اب وهوایی به محل تشکیل آنها بستگی دارد اگر یک بسته هوا از روی یک سطح سرد عبور کند یعنی دمای زیرین آن سردتر از دمای توده هوا باشد به آن توده هوای گرم گفته می شود .و اسم این توده با علامت w همراه خواهد بود 
اگر سطح زیر نسبتا گرم باشد توده هوا به عنوان یک توده سرد در نظر گرفته می شود که علامت(K) نیز به ان اضافه  می شود 
منشا توده های هوای گرم  از مناطق حاره ای است که به طرف عروض جغرافیایی بالا در حرکتند 
اثر سطح سرد بر روی توده های هوایی این است که از قسمت پایین به بالا آن سرد می کند .
سرد شدن یکنواخت هوا توسط سطح سرد باعث ایجاد طبقات مختلف در توده هوا  می شود بی انکه  حرکتی عمودی ویا تلاطمی در داخل آن ایجاد گردد .در نتیجه اگر ابری وجود داشته باشد  به صورت لایه لایه می باشد واگر بارانی هم ببارد بصورت نم نم خواهد بود معمولا مه نیز مشاهده می گردد .

.توده های هوای سرد و خشک قطبی یا سیبری پس از عبور بر فراز هوای گرم مرطوب  دریای خزر مرطوب می شونددر این هنگام جابجایی و تلاطم به سرعت در هوای سرد توسعه پیدا میکند وابرهای نوع کومولی شکل می گیرد . هوای مرطوب شده با دیواره کوهستان های البرز برخورد نموده وصعود می کند در  این هنگام  بارش در جانب شمالی رشته کوه آغاز می گردد و هوای خشک وگرم در سمت جنوبی کوه های البرز سقوط می نماید 


نوع مطلب : آموزش هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مفهوم فشار هوا-فشار هوا در هواشناسی

نویسنده :علیرضا دادگر

مقدمه (مفهوم فشار) 

جو کره زمین  تا صدها کیلومتر در بالای پوسته زمین امتداد می یابدو توسط نیروی جاذبه در محل خود نگهداری میشود بطور مختصر اتمسفر دارای فشار است ، در شرایط متعارف میانگین فشار در سطح زمین برابر می باشد با فشار ستونی از جیوه به طول 76 سانتی متر که بر سطحی به مساحت 1 سانتی متر وارد  می شود 

 فشار هوا با فشار سنج جیوه ای که بارومتر جیوه ای نام دارد (شکل الف -1)سنجیده میشود که واحد آن میلی بار است 
میلی بار متداول ترین واحد مورد استفاده است 
فشار هوا در سطح ابهای آزاد در حدود 1کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.با افزایش ارتفاع از سطح زمین، به‌دلیل کاسته شدن ارتفاع ستون هوای قرارگرفته در بالای سطح، فشار جو کاهش می‌یابد.

بارومتر جیوه ای در هواشناسی

برای نشان دادن  تغییرات فشار بر روی نقشهای هواشناسی ، خطوط همفشار ترسیم  میشود .خطوط همفشار خطوطی هستند که نقاط همفشار در نواحی مختلف به هم وصل میشوند 
مقادیر فشار از طریق دیدبانی فشارسنج های نصب شده در ایستگاه های هواشناسی به دست می آید
این فشارها پس از تصحیح  وتبدیل به فشار سطح دریا ،  روی نقشه وارد وسپس نقاطی که دارای فشار یکسان باشند به هم وصل می شوند .
از آنجا که تمام نقاط با فشار یکسان در نقشه نمی توان به هم متصل نمود لذا خطوط همفشار با فواصل 3-4-5 میلی بار ترسیم میشوند .
به عنوان مثال فشارهای 1010،1005،1000و... میلی بار را نشان می دهند 

خطوط همفشار 
خطوط همدگر فشار   الف)

الگوهای فشار هوا در ایستگاه های هواشناسی تحت تاثیر عوامل مختلف مرتبا متغییر است .
دیدبان هواشناسی همراه با گزارش سایر پارامترهای جوی  معمولا تمایل فشار را نیز گزارش میدهد 
تمایل فشار مقداری خالص است ، زیرا ممکن است تغییرات در یک راستا ادامه یابد 
ویا شامل یک افزایش به دنبال کاهش یا برعکس  باشد 
 خطوطی که نقاطی با تمایل فشار یکسان دارند به یک دیگر متصل میکنند 
خطوط همدگر فشار یا ایزالوبار یکی از ابزارهای بسیار مهم  در تفسیر های هواشناسی استسیستم پشته 

سیستم پشته منطقه ای کشیده وطویلی از یک دستگاه جوی پرفشار است که در امتداد خط پشته ،بیشترین فشار جو وجود دارد .
در سیستم پشته فرونشینی هوا را شاهد هستیم.
در این هنگام نزول توده هوا از سطح بالای جو به سطح زمین ،هواگرم شده و در صورتی که ابر وجود داشته باشد تبخیر میگردد وهوا صاف میشود .(شکل ب-1 مشترکا با سیستم ناوه)
در سیستم پشته آسمان مناطق تحت سیطره ممکن است تا مدت ها پایدار بماند سیستم ناوه 

منطقه ای کشیده وطویل از یک دستگاه جوی کمفشار است که در امتداد خطوط ناوه کمترین مقدار فشار وجود دارد
در این سیستم کاملا برخلاف سیستم پشته ، آسمان ناپایدار است 
معمولا در سیستم های کمفشار وناوه به سبب صعود توده هوا و در اثر عمل انبساط وسرد شدن ،مقدار بخار موجود در هوا به حد اشباع رسیده و متراکم می گردد . حاصل این قضیه شکل گیری ابرها می باشد 
(شکل ب -1)
شکل ب-1 _در سمت چپ کمفشار را مشاهده می کنید که صعود هوا رخ داده است ودر سمت راست نزول هوا در سیستم پرفشار را مشاهده می کنید
جهت وزش بادهای سطحی در مراکز فشار 

جهت وزش باد های سطحی در پرفشار ها  برونسو است ودرکمفشارها درون سو (شکل ب-2)
در سیستم پرفشار به علت نیروی کریولیس در نیم کره شمالی جهت وزش باد در جهت عقربه ساعت(شکل ب-3) و در نیمکره جنوبی در خلاف جهت عقربه ساعت است (شکل ب-4)

درسیستم های کمفشار  جهت حرکت حول منطقه کم فشار در خلاف عقربه های ساعت است (پادساعتگرد) و در نیمکره جنوبی ساعتگرد می باشد 

شکل ب-2 _جهت وزش باد در پرفشار با علامت اختصاری H برونسو است درحالی که جهت وزش در کمفشار (تصویر سمت راست )درونسو می باشد
شکل ب-2 _جهت وزش باد در پرفشار با علامت اختصاری H برونسو است درحالی که جهت وزش در کمفشار (تصویر سمت راست )درونسو می باشد 
شکل ب-3_جهت وزش باد پرفشارها در نیمکره شمالی در جهت عقربه ساعت است (ساعتگرد)شکل ب-4_جهت وزش باد پرفشارها در نیمکره جنوبی در خلاف جهت عقربه ساعت است(پادساعتگرد)    

دانشنامه هواشناسی
رده ها فشارجو- هواشناسی- ترمودینامیک جوی داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

eps

نویسنده :علیرضا دادگر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آنالیز زمان حال وضعیت دریاها و اقیانوس ها

نویسنده :علیرضا دادگر

 دمای آب دریا های جنوب 
نقشه های هواشناسیآنومالی دمای آب دریاهای اطراف


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پیش بینی بارش مدل ecmwf eps

نویسنده :علیرضا دادگر

واحد مد نظر نقشه ها اینچ است-خروجی مدل اتحادیه اروپا -eps نمایه کنترل _گرافیک accuweather
بارش تجمعی 5روز اول 

نقشه های هواشناسی

نقشه های دیگر

نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آخرین وضعیت شاخصهای دورپیوندی 2

نویسنده :علیرضا دادگر


                                                                       Mjo       
                                                          
                         مدل gfs                                                     چند مرکز صادر کننده پیش بینی 
             
                                15 روزه 


توضیحات 
شاخص مادن _جولیان (Mjo) در چرخه جو-  اقیانوس نقش مهمی را ایفا میکند دو دانشمند (مادن    -جولیان) کشف نمودند که برای دورهای ۴۰الی      ۵۰روزه یک رابطه معنادار بین فشار سطح دریا    وبادهایی سطحی  از جانب غرب وجود دارد چون این پدیده توسط مادن وجولیان کشف شد،نام نهادند شاخص را به نام انها به پاس خدمتشان.این شاخص در سال ۱۹۷۱توسط دو دانشمند در مرکزی ملی تحقیقات جوی امریکا کشف شد 
این شاخص برای مناطق جنوبی کشور بسیار مهم میباشد 
در تصویر، به ۸ناحیه تقسیم بندی شده است که بخشهای۱-۲-۷-۸ همگی از نظر مقدار عددی منفی میباشند ،دایره مرکزی خنثی بوده و بخش ۶هم عملا نقش خنثی را دارد 
در سمت مقابل بخشهای ۳-۴-۵از نظر مقدار عددی مثبت میباشد 
تمامی فازهای منفی در دامنه تاثیر گذاری خود بر جنوب کشور مفید واقع خواهند شد و حالت عکس در فاز مثبت 
تمام فازهای منفی خوب است اما میتوان گفت فاز۱و۷بهتر واقع خواهد شد و برعکس فازهای۴-۵ نامناسب است


شاخصهای بلند مدت 


Enso
 

                            پیش بینی نینو 3.4 مدل cfs v2                                                            پیش بینی نینو 1.2 مدل cfs v2
                                    
           
پیش بینی دمای آبهای مناطق استوایی آرام جنوبی و اقیانوس هند 

    
                 


 

                                                                          پیش بینی نینو 3.4 مدل استرالیا
                              
                                                                        
 
                            پیش بینی یورو برای نینو 3.4                                                     پیش بینی اروپا نینو 3.4


                  
دوقطبی اقیانوس هند 

                                         
                                                                 پیش بینی استرالیا برای دو قطبی اقیانوس هند طی ماه های آینده
                        داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آب وهوای کشور سرد و در قسمتهایی بارانی خواهد شد (+اخطاریه)

نویسنده :علیرضا دادگر

به نام خدا ...

تاریخ انتشار 1396/8/29
طبق بررسی هایی که چند مدتیست انجام شده است با ورود ناوه ای سرد به سمت خاورمیانه و فرود مناسب آن   جو منطقه تحت تاثیر فعالیتش قرار گرفته و ناپایداری ها در سطح اغلب نقاط نوار غربی و جنوبغربی و شمالی کشور آغاز می شود 
ابتدا در استانهای ایلام و کرمانشاه شاهد ابرناکی و بارش باران به همراه کاهش دما هستیم که این شرایط تا حداکثر بعدازظهر یا سرشب سه شنبه به استان بوشهر -قسمتهایی از فارس و کهگیلویه و بویر احمد هم کشیده خواهد شد 


نقشه هواشناسی

 
ناوه سرد با عبور از فراز  آسمان کشور طی پنجشنبه  کاهش دمایی را در سطح کشور ایجاد خواهد کرد که این کاهش دما در استان فارس  از صبح پنجشنبه آغاز و در اواخر وقت جمعه تشدید و در روزهای ابتدایی هفته آینده کاملا محسوس است که همین شرایط در دیگر نقاط کشور کم و بیش دیده خواهد شد

 اطلاعیه جوی 
آهسته آهسته طی بعدازظهر سه شنبه به طرف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ضمن تقویت بارشها در نیمه شرقی-شمالی  استان خوزستان-بوشهر-شمال بوشهر -غرب و شمالغرب فارس-کهگیلویه و بویر احمد -غرب استان چهارمحالبختیاری و قسمتهایی از استان لرستان امکان آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد 

  
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روند نوسانات شاخص مادن جولیان

نویسنده :علیرضا دادگر


  
 
  
  
  
       


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

این هفته هوا در بیشتر نقاط کشور پاییزی می شود

نویسنده :علیرضا دادگر

به نام خدا ...


پیش بینی شماره 201    نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مهر 1396

بررسی مدل های هواشناسی نشان می دهد پس از کاهش دمای اخیر نوار شمالی مجددا شاهد سردتر شدن دما این دفعه به صورت گسترده تر باشیم 
با توجه به نفوذ یک ناوه شمالی به همراه زبانه های پرفشار سرد ضمن کاهش دما تا پایان هفته در بیشتر نقاط کشور که شاهد آن خواهیم بود 
 انتظار بارش باران و برف در برخی استانهای شمالی کشور وجود دارد 

مطالعه ادامه مطلب


کاهش دما در سطح کشور برای اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 96

نویسنده :علیرضا دادگر

نفوذ هوای خنک  شرقی (اطلاعیه جوی)

بر اساس بررسی نقشها و الگوهای هواشناسی پیش بینی می شود طی روزهای آینده و به خصوص از 31 شهریور ماه ضمن نفود جریانات سرد شرقی -شمالشرقی شاهد کاهش دما در بخشهای زیادی از کشور باشیم 
در روزهای ابتدایی مهر ماه دمای هوا در بخشهای شرقی تر کشور به طور محسوسی افت می کند و احتمالا در مناطق سردسیر تر شاهد دمای زیر صفر باشیم اما طی این مدت در مناطق شمال غربی و غربی باید منتظر دمای بالاتر از نرمال و تقریبا نرمال باشیم 

 
  آنومالی دمای دومتری سطح زمین  31 شهریور 95 
  آنومالی دمای 2مهر ماه 96این سرمای شرقی تا مدت نسبتا طولانی بر جو منطقه پایدار می ماند

منبع هواشناسی خصوصی
تاریخ انتشار دو شنبه 27 شهریور ماه 1395


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()   • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5