این هواشناسی مستقل است
 
پیش بینی وضع هوای شهرهای کشور 
فارس 
تهران
اصفهان
اردبیل
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
گیلان
مازندران
گلستان
خوزستان
کهگیلویه و بویراحمد
چهارمحال بختیاری
بوشهر
هرمزگان 
ایلام
همدان
کردستان
کرمانشاه
زنجان
مرکزی
قم
قزوین
البرز
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خراسان جنوبی
سمنان
یزد
سیستان وبلوچستان
 <<بزودی شهر های دیگر نیز ااضافه میگرددماهواره هواشناسی


  
                                                                             دمای فعلی (فارنهایت)