این هواشناسی مستقل است

لحظات تولد یک طوفان پیچند زیبا-کلرادو ایالات متحده